Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2019

23:39
23:37
5420 4dce
Reposted fromtwice twice viabeattman beattman
23:37
9200 c134 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viapanimruk panimruk

October 26 2019

19:21
I proszę, nie dzwoń
przyjedź,
można u mnie palić
— Tomasz Różycki
19:20
19:20
19:16
6363 4590
Reposted fromspadachron spadachron viaWlodara Wlodara
19:15
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący  pokochałem.
— Mariusz Ziomecki. felieton dla Przekroju. nr 39 i ostatni.
Reposted frommietowyrower mietowyrower viaimpulsivee impulsivee
19:14
Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić (...)
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
— M. Świetlicki
Reposted fromfindmyway findmyway viamhsa mhsa
19:14
0304 0ef9 500
Reposted fromseaweed seaweed viamhsa mhsa
19:14
Jestem typem depresyjnym i neurotycznym. Ze skłonnościami do autodestrukcji. Zdarzają się dni, kiedy budzę się i nie chcę ani nie mogę wstać z łóżka. Bo jest ciemno, bo pada deszcz, bo jest mgła, bo jest zimno, bo wszystko jest kompletnie bez sensu, bo jestem stary, bo jestem brzydki, bo nikt mnie nie kocha, nikt nie ma dla mnie czasu i nikt nie rozumie.
— Arek Jakubik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamhsa mhsa
19:14
9744 831c 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viaWlodara Wlodara
19:13
Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko.
— Edward Stachura "Pokocham ją siłą woli"
Reposted fromhelven helven viaupinthesky upinthesky
19:13
2500 2f94 500
Reposted frombrumous brumous viabeattman beattman
19:12
4345 2472 500
Reposted fromcalamagrostis calamagrostis viapanimruk panimruk
19:11
18:59
2796 e7b3 500
18:56
[...] tego, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
18:56
18:56
5453 bbf8 500
Reposted fromBabson Babson viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl