Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 07 2018

19:17
8585 6ded 500
Reposted fromrawriot rawriot vialilacwine lilacwine

January 05 2018

16:20
16:17
2928 a4b1
Reposted fromsaku saku viaister ister
16:15
0052 8e4c 500
Reposted fromiammistake iammistake viagdziejestola gdziejestola
16:14
Reposted fromtwice twice viagdziejestola gdziejestola
16:12
8658 1dbc
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn

January 01 2018

20:11
9930 f201
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
20:10
7379 0619
Reposted fromjouet jouet viagdziejestola gdziejestola
20:08
3428 f2cc 500
Reposted frommhsa mhsa vialexxie lexxie
20:07
8964 2fa4 500
Reposted fromnutt nutt viasilence89 silence89
20:05
6729 9370 500
Lindel, Belgium  (fot. Paul Smeets)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie vialexxie lexxie
20:02
Wystarczy powiedzieć: jebać to. Koniec. Albo ktoś się cieszy, że cię zna, że utrzymuje z tobą kontakty albo niech spierdala. Jeśli chcesz aby wszyscy cię lubili zacznij sprzedawać lody.
— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea vialekkaprzesada lekkaprzesada
20:02
Zostawmy te przedziwne sprawy w nadziei, że wszystko jakoś się ułoży za te, powiedzmy, trzysta lat.
— Tove Jansson
Reposted frommessinhead messinhead vialekkaprzesada lekkaprzesada
20:01
9663 6a62
Reposted fromerial erial vialexxie lexxie

December 31 2017

11:13
Reposted fromshakeme shakeme vianosmile nosmile
11:12
Tak, tak, proszę sobie wyobrazić, że w zasadzie niechętnie zbliżam się z ludźmi, takim już jestem dziwakiem, że bliższy kontakt z człowiekiem nawiązuję opornie, jestem nieufny, podejrzliwy. I proszę sobie wyobrazić, że przy tym wszystkim nieuchronnie zawsze przypadnie mi do serca ktoś nieprzewidziany, zaskakujący, diabli wiedzą do czego podobny i ktoś taki spodoba mi się zgoła wyjątkowo.
— Mistrz i Malgorzata
11:10
8398 d8de 500
11:06
2942 8dfa
Reposted fromsavatage savatage viajointskurwysyn jointskurwysyn

December 30 2017

22:08
9049 6154
Reposted fromrol rol vialekkaprzesada lekkaprzesada
22:06
3731 55ca
Reposted fromkarahippie karahippie viamaardhund maardhund
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl