Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2017

22:16
9058 5e9b
Reposted fromkarahippie karahippie viacocaineblues cocaineblues
22:16
Reposted fromlaserpony laserpony viacocaineblues cocaineblues
22:15

legitimism:

Do you ever wonder how many people have loved you and never told you?

Reposted fromkulamin kulamin vialekkaprzesada lekkaprzesada
22:15
7858 28ac
Reposted fromkulamin kulamin vialekkaprzesada lekkaprzesada
22:11
8176 b0bb 500

eaurthling:

everyone’s different

Reposted fromkulamin kulamin vialekkaprzesada lekkaprzesada
22:11
9045 9d8e 500

skygrl:

everything reminds me of her (2000)

Reposted fromkulamin kulamin vialekkaprzesada lekkaprzesada
22:11
4090 a276

grunge4ever4you:

Grunge blog

Reposted fromcourtney97 courtney97 vialekkaprzesada lekkaprzesada
22:10
5243 6a1c
Reposted fromkulamin kulamin vialekkaprzesada lekkaprzesada
21:28
4392 2693 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 vialekkaprzesada lekkaprzesada
21:27
To prawda, że znaleźć siebie to nieprosta sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.
— Wiesław Myśliwski
21:27
2091 2292
Reposted fromohshit ohshit viagdziejestola gdziejestola
21:25
4880 f46d
Reposted fromoutline outline viagdziejestola gdziejestola
21:25
7274 835f 500
Reposted fromkulamin kulamin viagdziejestola gdziejestola
21:25
Kiedy wiesz, co naprawdę lubisz, trochę bardziej wiesz, kim jesteś.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viagdziejestola gdziejestola
21:22
8480 fadb 500

November 22 2017

18:51
Ludzie w ciągu twojego życia będą przychodzić i odchodzić od ciebie z różnych ważnych lub najbardziej prozaicznych przyczyn. [...] Więc to ty musisz być najlepszą przyjaciółką samej siebie, wiedzieć, kim jesteś, i nigdy nie pozwolić sobie wmówić, że jesteś kimś, kim dobrze wiesz, że nie jesteś.
— Mia March
18:50
6575 7302 500
Reposted fromkulamin kulamin vialekkaprzesada lekkaprzesada
18:48
7266 883e 500

1337tattoos:

Olga Nekrasova

Reposted fromkulamin kulamin vialekkaprzesada lekkaprzesada
18:48
1548 69c0
Reposted fromretaliate retaliate viaorientalnazupa orientalnazupa
18:48
5710 d9fb 500
Przybora. 
Reposted fromrol rol viaorientalnazupa orientalnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl