Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2017

18:46
5346 5956 500

Joy Division

18:46
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. A przecież żal.
— Ignacy Karpowicz, "Sońka"
Reposted fromcudoku cudoku viaorientalnazupa orientalnazupa
00:12
2602 e2d4 500

Winona Ryder / Girl Interrupted

Reposted fromnickdrake nickdrake vialilacwine lilacwine

November 17 2017

10:52
2425 7bb0 500
Reposted frombillboard billboard viasilence89 silence89
10:52
Bez dwóch piw są tylko dwa uczucia. Lęk i smutek. W stosunku 9:1. Boję się ludzi. Boję się w ogóle z nimi przebywać. Boję się, że powiem coś nie tak, za dużo, że ich urażę. Boję się, że mnie odtrącą. Boję się, że widać, że stoję sama i nie wiem, co ze sobą zrobić.
— Małgorzata Halber ‘Najgorszy człowiek na świecie’ (via polskie-zdania)
Reposted fromtwice twice viaune-raconteuse une-raconteuse
10:50
2866 0f07
Reposted fromkarahippie karahippie viaister ister
10:49
Bez ciebie jes­tem tak trud­ny, że trud­no siebie mi znieść
— Jeremi Przybora
Reposted fromojkomena ojkomena viagdziejestola gdziejestola
10:49
Nie chcę się tłumaczyć, ale kiedy ktoś człowieka tak kompletnie ignoruje, samemu zaczyna się wątpić, czy aby na pewno się istnieje.
— Haruki Murakami
10:47
Ale nic się nie zmieni, póki sama o siebie nie zawalczysz.
— L. H. Anderson
10:46
Reposted fromsilence89 silence89 vialeksandra leksandra
10:46
1081 8f4a 500

hauntedbystorytelling:

Three young women eat spaghetti on inflatable mattresses at Lake of Capri, 1939 (AP Photo / Hamilton Wright)

Reposted fromSuzi Suzi vialeksandra leksandra
10:46
6150 8bce
Reposted fromczajnikq czajnikq vialeksandra leksandra
10:46
10:45
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viasilence89 silence89
10:45
10:45
4199 b8ad
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam vialekkaprzesada lekkaprzesada

November 14 2017

22:33
9228 fd98 500
Reposted fromdivi divi viacoolkidscantdie coolkidscantdie
22:31
9160 ea54
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viahormeza hormeza
22:30
6791 c5ac 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viahormeza hormeza
22:29
9413 eedf 500
Reposted fromwszyscyumrzemy wszyscyumrzemy viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl