Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2017

19:59
7555 d689 500

yuropyon:

And yet.

Reposted fromongaku88 ongaku88 viacziczi cziczi

November 03 2017

21:37
4289 203f 500
Reposted fromfeminine feminine viajointskurwysyn jointskurwysyn
21:36

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viawhatu whatu
02:56
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
02:55
6896 e4ec 500

croathia:

Christmas time in streets of Bremen, Germany by Nico (ig: eskimo)

Reposted fromhawke hawke viahormeza hormeza
02:53
8743 0ca7
Reposted fromtwice twice vialeksandra leksandra
02:50
4851 af74 500
Reposted fromdivi divi vialekkaprzesada lekkaprzesada
02:50
Sometimes you need to take a break from everyone and spend time alone, to experience, appreciate and love yourself.
— Robert Tew (via perrfectly)
Reposted fromdivi divi vialekkaprzesada lekkaprzesada
02:50
4855 a247 500
Reposted fromdivi divi vialekkaprzesada lekkaprzesada
02:50
4702 f58f
Reposted fromdivi divi vialekkaprzesada lekkaprzesada
02:50
02:49
02:49
4700 526a
Reposted fromrawriot rawriot vialekkaprzesada lekkaprzesada
02:49
We mnie jakby wszystko mijało i coraz większy spokój mnie ogarnia. Obojętny się niemal sobie staję, obojętny staje mi się cały świat, że jest taki, a nie inny.
— Wiesław Myśliwski „Traktat o łuskaniu fasoli“ (via polska-poezja)
02:49
4292 da88 500
02:48

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz
Reposted fromczarnaowca czarnaowca vialekkaprzesada lekkaprzesada
02:47
0721 67a4 500
02:47
02:47
Samotność mnie pustoszy, towarzystwo mnie męczy.
— Fernando Pessoa ‘Księga niepokoju Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie’
(via polskie-zdania)
02:46
8267 b953
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl