Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2017

02:44
4555 e1c2
Reposted fromretaliate retaliate viazapominanie zapominanie

November 02 2017

02:36
02:35

October 31 2017

00:32
8893 3407 500

thethinker351:

lofoten islands 

instagram @takeme.north

Reposted fromarcreactored arcreactored viahormeza hormeza
00:30
5582 d714 500

nakedly:

(-19 degrees celcius so the windows have frosted snowflakes on them) 🙃// insta @annikabansal (at Djursholms Torg)

Reposted fromhawke hawke viahormeza hormeza
00:29
0589 4d05

Świetlicki

Reposted fromLittleJack LittleJack viahormeza hormeza
00:28
5738 65d3 500
Reposted fromturquoise turquoise viasilence89 silence89
00:27
00:26
7549 6c0f
00:26
Ludzie są tak niezwykli jak zachody słońca, jeśli pozwolisz im takimi być. Kiedy patrzę na zachód, nie łapię się na mówieniu: “Rozjaśnij nieco pomarańcz w prawym rogu.” Nie próbuję kontrolować zachodu. Oglądam go z zachwytem nad tym, jak się rozprzestrzenia.
— CARL ROGERS
Reposted fromavooid avooid vialekkaprzesada lekkaprzesada
00:26
1430 0ac3 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vialekkaprzesada lekkaprzesada
00:24
8514 e368 500

Léon, 1994

00:24

myskyisgrey:

do you ever just smell an old perfume, or hear an old song, or pass an old hangout spot and kinda break inside for a couple minutes

Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin vialexxie lexxie
00:23
00:23
9471 662f 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vialekkaprzesada lekkaprzesada
00:22
4483 56bf 500
00:21
Reposted fromworst-case worst-case vialilacwine lilacwine
00:21
9640 b1b2 500
Reposted fromtwice twice viajoannna joannna
00:21
Chciałem jej powiedzieć, żeby się nie martwiła. Tylko nie zawsze, jak coś czułem, to umiałem o tym powiedzieć.
— Robert Rient "Duchy Jeremiego"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
00:18
4474 002f 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl