Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

21:14
Mam dwadzieścia osiem lat i nienawidzę swojego życia, ale wiecznie brakuje mi czasu i energii, żeby je zmienić. W niedziele włóczę się po muzeach, gdzie przynajmniej jest ciepło, albo zatapiam się w lekturze książki z biblioteki, albo bawię się radiem. Wiem jednak, że niebawem nadejdzie poniedziałek, a kiedy o tym myślę, ogarnia mnie panika, bo zdaję sobie sprawę, że donikąd nie zmierzam, tylko po prostu staram się przeżyć.
— M. Paver "Cienie w mroku"
21:14
1621 ea64
Reposted fromshitsuri shitsuri viaorientalnazupa orientalnazupa
21:14
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
21:13
5220 3022 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
21:13
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok Ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Z. Miłoszewski
Reposted fromjethra jethra viatruskawkowo truskawkowo
21:13
21:12
21:11
6585 0e57 500
21:11
Audrey Hepburn and George Peppard in ’Breakfast at Tiffany’s’, directed by Blake Edwards, 1961
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viajointskurwysyn jointskurwysyn
21:10
Nie trzeba roku, aby zapomnieli o tobie.
— Marek Hłasko
21:06
Człowiek miewa w życiu takie chwile, że lubi otaczać się przedmiotami, które przypominają smutek.
— Bolesław Prus "Kamizelka"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaeazyi eazyi

August 15 2017

12:07
0469 6b86 500
Reposted fromgingillo gingillo viajointskurwysyn jointskurwysyn
12:07
Nie rozumiem wypowiedzi niektórych ludzi.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialexxie lexxie
12:06
0411 f349 500

70rgasm:

Bob Dylan and Suze Rotolo, 1963

12:03
9941 cca6
Reposted frombluepanda bluepanda vialeksandra leksandra
12:03

"Czekam,
aż kiedyś powróci
wszystko,
czego nie przeżyłem.
Nie było przecież
nic piękniejszego."

Václav Burian "Czekam"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialeksandra leksandra
12:02
4365 82c3
Reposted fromSsomething Ssomething vialeksandra leksandra
12:02
0587 81dd 500
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
12:01
4495 8a88 500
Reposted fromstylte stylte viagdziejestola gdziejestola
12:00
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viaajmaga ajmaga
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl