Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2017

21:53
8273 7e39 500
Reposted fromerial erial viamissyseepy missyseepy
21:53
8265 5233 500
Reposted fromerial erial viamissyseepy missyseepy
21:50
21:50
1150 f259 500
Reposted fromkrzysk krzysk viamissyseepy missyseepy
21:49
6200 7e98
Reposted fromIriss Iriss viamissyseepy missyseepy
21:47
0734 3529 500

coolkidsofhistory:

“A photo my grandparents took of themselves via self timer,1950.”

Reposted fromLittleJack LittleJack viamissyseepy missyseepy
21:46
Reposted fromtwice twice viamissyseepy missyseepy
15:58
15:58
4439 7acf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamissyseepy missyseepy
15:57
14:27
5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viaimpulsivee impulsivee

August 08 2017

13:40
4818 8cb3
Reposted fromsunlight sunlight vialouve louve
13:35
4397 cf4d 500
Reposted fromshithappenss shithappenss viamissyseepy missyseepy
13:35
Wszystko co było dawniej wydaje się dziwne. Czasem wydaje się, że tego w ogóle nie było. Czasem wydaje się to wszystko straszne, czasem śmieszne, czasem głupie. Ale nie takie jak było naprawdę.
— Hłasko "Pijany o dwunastej w południe".
Reposted fromMagnolia11 Magnolia11 viamissyseepy missyseepy
10:18
0711 c3b8
10:12

Polał się alkohol, kto chciał, zapalił, co chciał. Hamulce puszczają i nagle okazuje się, że wśród nas nie ma osoby, która nie płakałaby nad sobą, która by wstała i powiedziała - hej, moje życie jest super.

— A.J. Gabryel "Facet na telefon"
Reposted fromdomilee domilee viakropki kropki
10:10

August 06 2017

11:57
4494 e522
Reposted fromrzeczyploche rzeczyploche viakropki kropki
11:11
Być może w ustach osoby w moim wieku zabrzmi to trochę głupio, ale chcę, żeby wszystko było jasne: należę do ludzi, którzy lubią być sami. Podkreślę to raz jeszcze: jestem osobą, która nie cierpi z powodu samotności. Godzina lub dwie codziennego samotnego biegania, podczas których z nikim nie rozmawiam, oraz kolejne cztery czy pięć godzin samotnego siedzenia za biurkiem nie są dla mnie ani trudne, ani nużące. Mam taką skłonność od najwcześniejszych lat, kiedy - mając wybór - znacznie bardziej wolałem czytać książki albo słuchać w skupieniu muzyki, niż spotykać się z innymi. Zawsze mam mnóstwo pomysłów na to, co mogę robić sam.
— Haruki Murakami "O czym mówię, kiedy mówię o bieganiu"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapuzzle puzzle

August 03 2017

16:47
(...) nie wolno zbytnio zamykać się w sobie, bo można stać się zupełnie nieczułym. Serce nasze zmienia się wówczas w sopel lodu, człowiek w żywego trupa i życie traci cały smak.
— Guillaume Musso – Ponieważ Cię kocham
Reposted fromnyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl