Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2017

23:25
3116 f484
Reposted fromspring-flow spring-flow viaciarka ciarka
23:23
1782 bb71

June 02 2017

14:45
6117 034c
14:42
1925 1b54
Reposted fromlaters laters viahormeza hormeza
14:41
"Nie zostałyśmy pomyślane jako żałosne stworzenia z rzadkimi, wątłymi włoskami, zbyt słabe, by zerwać się do skoku, gonić za zdobyczą, dawać nowe życie.
Kiedy życie kobiety popada w zastój lub wypełnia się nudą, to jest ten moment, kiedy powinna dojść do głosu jej dzika, zwierzęca strona. To czas, by dusza rozlała się szeroko, jak rzeka w delcie
— Clarissa Pinkola Estes "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromhormeza hormeza viahormeza hormeza
14:41
0441 8d21
Reposted fromcalifornia-love california-love viahormeza hormeza
14:41
14:40

List Osieckiej do Hłaski

Mazury 21 VI 57.

Marku najmilszy!

Tu są Mazury, więc wielkie niebo, jezioro spokojne jak pies. Oczywiście dobry, łagodny pies.

Siedzę na brzegu starej studni, obok gdacze smutna jakaś kura, a ja chcę Ci powiedzieć parę rzeczy ważnych.

Nie wiem czy dobrze to pamiętasz. Zadzwoniłeś do mnie parę dni temu i powtarzałeś "jestem wrak"! I mówiłeś, że nic nie napiszesz

I wołałeś "Nie licz na mnie".

Marek, posłuchaj mnie uważnie.

Tu nie chodzi o to, żebym ja na Ciebie liczyła. Chodzi o to, żebyś Ty na mnie liczył Żebyś wiedział, żebyś zawsze wiedział, że masz na świecie człowieka, do którego w każdy dzień, w każdym stanie i o każdej godzinie możesz przyjść...

Bo nie przeraża mnie to, że mówisz o sobie złe słowa. Nawet wtedy, kiedy dzwonisz późno wieczorem i powtarzasz ,"jestem wrak". Bo to nieprawda.

Marek, masz w sobie to najpiękniejsze, co może mieć człowiek - prawdę. Nie chcesz być taki jak świat, w którym żyjesz. Jesteś najodważniejszy z naszego pokolenia, bo widzisz prawdę nawet tam, gdzie to bardzo boli.

Jesteś bardzo piękny i bardzo wiele wart.

Dlatego bzdurą są te złe słowa, które o sobie mówisz. I bzdurą jest to, czego się boisz, że już nie będziesz pisać Nie zrezygnujesz z prawdy, więc będziesz pisał. Także najlepiej w naszym pokoleniu. Chyba, że przestaniesz się buntować Ale to Ci nie grozi, wiem o tym. Kończę ten trudny list.

Do widzenia, kochany 

Twoja Agnieszka
Reposted fromperla perla viajointskurwysyn jointskurwysyn
14:39
3132 10e6 500

lobo-de-luna:

sinnsro

May 29 2017

22:59
22:58
4448 9be1 500
22:57
9036 538b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamaardhund maardhund

May 20 2017

22:16
4943 72f5
Reposted fromhermina hermina viajointskurwysyn jointskurwysyn
22:12
7182 ad2c 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viazi zi
22:07
8715 f5aa 500
22:05
3687 a58e 500
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viazi zi
22:04
6452 49d6
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viazi zi
22:04
2141 1246
Reposted fromgutsylachrymose gutsylachrymose viazi zi
21:56
2573 2ba7

May 09 2017

23:16
1601 901e 500
Reposted frompupuch pupuch viapanigrabarz panigrabarz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl