Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2017

00:11
Reposted fromshakeme shakeme viaunmadebeds unmadebeds

April 03 2017

00:15
7670 3477
Reposted fromtwice twice viaweightless weightless
00:12
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viauoun uoun
00:12
Zdaje mi się, że tam, gdzie mnie nie ma, byłbym zawsze szczęśliwy i sprawa przeprowadzki jest przedmiotem ciągłych dyskusji z moją duszą.
— Ch. Baudelaire, "Anywhere out of the world"
Reposted fromsoay soay viauoun uoun
00:11
Trzeba być bardzo pijanym, żeby moc tak pisać. Ale mówię Ci - gdybym miał gwarancję, że będę z Tobą chociaż rok, a potem mnie zabiją - przyjechałbym do Ciebie. Nie ma, nie było - okazuje się - nic ważniejszego od Ciebie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromlanni lanni viaunmadebeds unmadebeds
00:06
Reposted fromnjmortensen njmortensen viatrzepot trzepot
00:06
Reposted fromshakeme shakeme viatelepathy telepathy
00:05

April 02 2017

23:57
6363 2ddd 500

shesinacoma:

Alain Delon and Romy Schneider circa 1961

23:54
8055 90e1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
23:54
8039 9377 500
Reposted fromerial erial viascorpix scorpix
23:51
9904 704d 500
23:50
5868 370b 500

delta-breezes:

Saskia Bauermeister | @oh_hedwig

Reposted fromtwice twice viapouler pouler
23:47
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"
23:47
J'ai le vin mauvais

[franc. upijam się na ponuro]
— Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viapanimruk panimruk
23:44
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie samemu każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka viaoddity oddity
23:39
23:38
23:32
8591 464e
Reposted fromwiecejnic wiecejnic vialilacwine lilacwine
23:32
6045 2fe8
Reposted fromkattrina kattrina vialilacwine lilacwine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl