Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2017

23:32
Reposted fromshakeme shakeme vialilacwine lilacwine
23:31
1109 fe4f 500

Lara Flynn Boyle and Sheryl Lee on the set of Twin Peaks

23:30
Nie miałem żadnych zainteresowań. Nic mnie nie obchodziło. Zupełnie nie wiedziałem, jak się wywinąć z tego wszystkiego. Inni umieli przynajmniej delektować się życiem. Jakby rozumieli coś, czego ja nie rozumiałem. Może miałem jakiś brak. Niewykluczone. Często czułem, że jestem gorszy. Chciałem się tylko od nich odczepić. Ale nie było dokąd pójść. Samobójstwo? Jezus Maria, jeszcze jedna robota do odwalenia. Miałem ochotę przespać pięć lat, ale mi nie dawali.
— Charles Bukowski - "Z szynką raz!"
23:30
1249 2746 500
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viakoagulant koagulant
23:29

Closer (2004)
Reposted frompanimruk panimruk viakoagulant koagulant
23:25
Reposted fromlaitcondense laitcondense viaister ister
23:25
6136 f94f
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viaister ister
23:25
5575 e56a
Reposted fromDoopamina Doopamina viaister ister
23:25
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viaister ister
23:24
23:20
6378 6ecb
Reposted fromunco unco viaharridan harridan
23:16
6127 51c7
Reposted fromyoureyeslie youreyeslie viafuchs fuchs
23:14
7718 e606

pink–skies–ahead:

Masculin Feminin (1966)

Reposted fromLittleJack LittleJack viacholera cholera
23:14
1745 ec91
Reposted fromsunlight sunlight viacholera cholera
23:13
4531 6fb4 500

qpulm:

Voyage in Time (Andrei Tarkovsky, 1983)

Reposted fromLittleJack LittleJack viacholera cholera
23:12
1621 ea64
Reposted fromshitsuri shitsuri viacholera cholera
23:12
3425 0146 500
Reposted fromkita kita viacholera cholera
22:56
8825 1488 500
Reposted fromsimpleasthat simpleasthat viacarly carly
22:55

Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.

— Fiodor Dostojewski
Reposted fromnieinteresujsiee nieinteresujsiee viaburdel burdel
22:55
One day I will find the right words and they will be simple.
— Jack Kerouac
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl