Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

05:25
7607 b473
Reposted fromquirk quirk viasilence89 silence89
05:24
9736 dee0 500
Bukowski (16.08.1920 – 09.03.1994)
"they complain but never  worry,  they walk with a surprising dignity.  they sleep with a direct simplicity that  humans just can’t  understand. 
(...)
when I am feeling  low  all I have to do is  watch my cats  and my  courage  returns.” 
(My Cats)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
05:24
Reposted frommrrru mrrru viacojest cojest
05:22
05:19
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. Granicą jest bycie w drodze.
— Tove Jansson
Reposted fromretro-girl retro-girl viafelicka felicka
05:19
3064 5ed7 500
Reposted fromsavatage savatage viafelicka felicka
05:14
6136 f112 500
Reposted fromverronique verronique viazapominanie zapominanie
05:14
6787 4f54 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter viazapominanie zapominanie
05:13
5670 c8d7 500
Reposted fromwarsawimagine warsawimagine viaimpulsivee impulsivee
05:13
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"

July 30 2018

20:41
2284 f78f 500

eliixur:

🌱

Reposted fromabsolem absolem viainto-black into-black
20:25
2877 17fc
Reposted fromEtnigos Etnigos viasilence89 silence89
20:25
20:25
20:20
5349 df31 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasoko soko
20:19
2032 c0de 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasoko soko
20:19
3000 17d3 500
Cabin in the woods
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viasoko soko
20:17
Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie.
— William Wharton
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viasoko soko
20:02
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski

July 29 2018

09:27
4258 50b8 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viacocaineblues cocaineblues
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl