Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

22:03
(...) stałem, sam nie wiedząc, czy na coś czekam, czy wszystko już mi obojętne.
— Wiesław Myśliwski
22:03
6166 d7b2 500

90377:

Untitled by B G 

Reposted fromhawke hawke vianowezsie nowezsie
22:02
(…) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach.
— Jeremi Przybora
22:02
Wydaje mi się, że ja chciałam za bardzo, a ty niedostatecznie.
— Jay Crownover, Buntownik
Reposted fromrol rol viaorientalnazupa orientalnazupa
22:02
7142 8373
Reposted fromswojszlak swojszlak viaunmadebeds unmadebeds
22:02
9844 5883
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaorientalnazupa orientalnazupa
22:01
22:01
5824 8b0a
22:00
2439 1208
Reposted fromscorpix scorpix viajointskurwysyn jointskurwysyn
22:00
21:59
0439 b13a
Reposted fromwagabunda wagabunda viahormeza hormeza
21:51
0599 46bd 500

polychelles:

Sleggveien, Norway by Øystein Engan

Reposted fromhawke hawke viahormeza hormeza
21:49
3812 8205 500

mar-adentro:

“Polly Jean, I love you. I love the texture of your skin, the taste of your saliva, the softness of your ears. I love every inch and every part of your entire body. From your toes and the beautifully curved arches of your feet, to the exceptional shade and warmth of your dark hair. I need you in my life, I hope you need me too.”

- Nick Cave in letter to PJ Harvey

Reposted fromerial erial viaunmadebeds unmadebeds
21:48
1115 6507 500
21:48
Ty jesteś niekażdy. Zawsze byłeś niekażdy.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frompotrzask potrzask vialekkaprzesada lekkaprzesada
21:47
5317 0d75 500

ojrzasphotoblog:

Two lost souls swimming in a fish bowl

Brighton
Praktica Super TL2 + Fomapan 200

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viahormeza hormeza
19:41
Bo próbowaliśmy tego wszystkiego i jesteśmy tym wszystkim zmęczeni.
Zbyt wiele, zbyt młodzi, zbyt często, zbyt wiele razy.
— Pete Doherty
Reposted fromioiooo ioiooo vialaters laters
19:36
7325 676a 500
Reposted fromnudityandnerdery nudityandnerdery viamyrla myrla
19:36
Chodź, połóż się obok, zresztą, po co się kochać, chcę cię rozebrać do naga, patrzeć na twoje piersi i biodra, jak skóra napina się na kostkach, jak bieleje ci i czerwienieje na zmianę splot słoneczny. Zresztą, chodź się kochać.
— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromoutcat outcat viamyrla myrla
19:35
6744 eeb9 500

eric-rohmer:

Masculin Feminin (Jean Luc-Godard, 1966)

Reposted fromSuzi Suzi viamyrla myrla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl