Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2019

17:54
17:48
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaonlyhedone onlyhedone
17:48
Reposted from4777727772 4777727772 viaonlyhedone onlyhedone
17:48
7481 ca38 500
Reposted fromsavatage savatage viaonlyhedone onlyhedone
17:47
 
Reposted from4777727772 4777727772 viaonlyhedone onlyhedone
17:47
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromhelven helven viaonlyhedone onlyhedone
17:45
8582 5231
Reposted fromrevalie revalie viaonlyhedone onlyhedone
17:32
8319 45a3 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viakropq kropq
17:29
Jak dobrze Mogę zbierać
jagody w lesie
myślałem
nie ma lasu i jagód.

Jak dobrze Mogę leżeć
w cieniu drzewa
myślałem drzewa
już nie dają cienia.

Jak dobrze Jestem z tobą
tak mi serce bije
myślałem człowiek
nie ma serca.
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromolewka olewka viafantasmagorycznie fantasmagorycznie
17:27
6495 5357 500
Taki komplement, to ja rozumiem.
17:25
Nickie Zimov - Loathsome Passages (Oil on paper) (18x14 cm)
17:24
6840 ce1a 500
17:24
17:23

M. Białoszewski - ! O !


przypuszczałem: kiedyś ci się znudzę
ale        jeszcze jeszcze
czekam        przychodzisz
no to jeszcze
czekam
                       nie przychodzisz
ano to już
[nie przypuszczałem]
17:22
Coś wam powiem: każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostaje samotny nie dlatego, że lubi, ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
Reposted fromEmisja Emisja viafantasmagorycznie fantasmagorycznie
17:22
17:21

nevver: L’art de la conversation, René Magritte

17:20
8960 6511 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamoai moai
17:18
Reposted fromshakeme shakeme vialekkaprzesada lekkaprzesada
17:18
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl