Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2018

20:27
Reposted fromshakeme shakeme vialexxie lexxie
20:27
Reposted fromgruetze gruetze viaister ister
10:36
4445 4713
Reposted fromfriends friends viajointskurwysyn jointskurwysyn
10:36
7481 ca38 500
Reposted fromsavatage savatage viajoannna joannna

April 23 2018

06:54
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viacojest cojest
06:53
Jakoś taki jestem smutny chyba w sumie. Lubię się czasami powygłupiać, ale tak naprawdę to chyba jestem taki jakiś smutny. Nie chce mi się za bardzo śmiać. Z czego tu się śmiać? Co ma być takiego fajnego? Nie no, fajnie, generalnie jest fajnie, ale tak w ogóle to jak się tak pomyśli o tym wszystkim, co się dzieje i o tym, że człowiek jeszcze musi parę rzeczy zrobić w życiu to jakoś mnie to specjalnie nie zachęca.
— Robert Więckiewicz / uwielbiam go za to, naprawdę.
Reposted fromtwice twice viacojest cojest
06:50
Jeśli nie możesz inaczej, udawaj, że radzisz sobie w życiu.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacojest cojest
06:50
3152 31c9
Reposted fromkarahippie karahippie viacojest cojest
06:50
3598 41fd 500
Reposted fromsarazation sarazation viapanigrabarz panigrabarz
06:49
6276 7b3d 500
Reposted fromerial erial viacziczi cziczi

April 21 2018

07:32
6386 f723
Reposted frombrumous brumous viabeattman beattman
07:31
Storm King Ranger Station // Lake Crescent, WA (3)
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viabeattman beattman
07:31

April 18 2018

13:11
8689 82b9 500
13:09
Reposted fromshakeme shakeme viaWlodara Wlodara
13:08
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viasilence89 silence89
13:08
4992 bc17 500

sci-universe:

Galactic Moon eclipse captured by Babak Tafreshi. Take time to look at this image, and you’ll notice several large emission nebulae with vivid red color, details of the Milky Way and lots of stars.

13:07
0650 f329 500
Reposted fromnaverending naverending viasilence89 silence89
13:07
13:06
8989 6550 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viasilence89 silence89
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl