Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

13:17
1488 c3af 420
Reposted fromscorpix scorpix viagdziejestola gdziejestola
13:13
13:11
Czasem wyglądam w lustrze jak milion dolarów. Czasem jak jeden zmięty dolar, do którego przykleiła Ci się w kieszeni guma do żucia. Zaakceptowanie tego faktu jest prawie tak przełomowym wydarzeniem życiowym jak nauczenie się tabliczki mnożenia.
Reposted frommadeliine madeliine viawiks wiks
13:11
4207 c8b6 420
Reposted fromiamstrong iamstrong viawiks wiks
13:09
(...) Powiem wprost: nie lubię siebie. Jest kilka rzeczy, które w sobie cenię, ale to nie jest wystarczające, żebym zaakceptował całość.
— Olaf Lubaszenko: Przez pięć lat myślałem, że po prostu jest mi smutno
13:07
Whitby, England.
Reposted fromcelaeno celaeno viabrzask brzask
13:07
13:07
Reposted fromladyofthewoods ladyofthewoods viatwice twice
13:06
5130 494b 420
Reposted frompulperybka pulperybka viatwice twice
13:05
9372 8d82 420
Lofoten Islands | ( by Jude Allen )

July 24 2017

03:26
Prawdziwa dama pije, pali i przeklina. I naturalnie ogląda się za mężczyznami.
— B.Tyszkiewicz
03:21
8071 ad53 420
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viainstead instead
03:21
6516 9bdb 420
H. Poświatowska
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viainstead instead
03:20
1132 8ad6 420
Reposted frometernaljourney eternaljourney viainstead instead
03:10
9180 580b 420
Reposted frommhsa mhsa viabeinthe beinthe
03:08
03:08
Bo jak można być z kimś tak kłopotliwym? Tak cholernie porąbanym [...] Faceci nie chcą dziewczyn z zaburzeniami lękowymi. Chcą niekłopotliwych, zadowolonych dziewczyn, które dużo się śmieją.
— Krąg
Reposted fromloveorhate loveorhate viabeinthe beinthe
03:06
4911 6d7d 420
03:06
2944 f215 420
Reposted fromoutline outline viaune-raconteuse une-raconteuse
03:05
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl