Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2018

02:38
5677 a844
Reposted fromLittleJack LittleJack vialilacwine lilacwine
02:37
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viasoko soko
02:37
3699 315d 500
Reposted fromturquoise turquoise viasoko soko

July 14 2018

20:05
5503 29cd 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialekkaprzesada lekkaprzesada
20:04
4713 6f98 500
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
20:04
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
Reposted fromkarolajna karolajna vialekkaprzesada lekkaprzesada
20:03
Młody przyjacielu, jedna jedyna rzecz dobrze by Ci zrobiła: gdybyś przestał myśleć.
— Eric-Emmanuel Schmitt, Kiedy byłem dziełem sztuki.
Reposted fromzabka zabka viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
20:02
6490 c534
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
20:02
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty vialekkaprzesada lekkaprzesada
19:58
5759 880f
19:57
0734 75dd 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vialilacwine lilacwine

July 13 2018

19:03
19:02
4996 5e2b 500
"I find it so much easier to be creatively free at night. Daytime is for sleeping. Nighttime is the best time for making art. The later at night it gets the further into another world you go".
19:01

July 08 2018

08:23
08:21
08:21
3376 b03e 500
Reposted fromtonightless tonightless viaeazyi eazyi
08:20

sidesofsouls:

“Szkoda, że cię tu nie ma. Zagłębiam się w ciele, w którym zaszyfrowane są tajne wyroki śmierci lub dożywocia - co niewiele różni się jedno z drugim w grząskim gruncie rzeczy, a jednak ta lektura wciąga mnie, niedorzeczny kryminał krwi i grozy, powieść-rzeka, która swój mętny finał poznać mi pozwoli dopiero, gdy i tak nie będę w stanie unieść zamkniętych ciepłą dłonią zimnych powiek. Ale dosyć już o mnie. Mów, jak Ty się czujesz z moim bólem - jak boli ciebie twój człowiek.”

— Stanisław Barańczak (via majestatycznie)

Reposted frominfinitenoise infinitenoise viamhsa mhsa
08:19
7038 9313
Reposted fromkarahippie karahippie viacojest cojest
08:09
1732 e755
Reposted fromdoedeer doedeer viamhsa mhsa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl